Informatii proiect Pensiune:

Anunt cu privire la Incheierea Procedurii de Achizitie al LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE: ENNA - Pensiune Turistica

Anunt Incheiere ProceduraTitlul Proiectului: ENNA - PENSIUNE TURISTICA

1. Numar de referinta: 16881
2. Data publicarii anuntului: 23.08.2011
3. Programul: Programul Operational Regional 2007-2013,
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
5. Alte informatii: Firma S.C. ENNA CHER S.R.L., in calitate de beneficiar al proiectului "ENNA - PENSIUNE TURISTICA", solicita oferte pentru desfasurarea procedurilor de achizitie publica: 1. Lucrari de constructii (construire pensiune turistica 377 mp suprafata utila, respectiv 479 mp suprafata construita desfasurata a cladirii, inclusiv lucrari de instalatii apa, canal, gaz, electricitate), 2. Servicii de dirigentie de santier, 3. Servicii de consultanta pentru managementul proiectului,
4. Servicii de consultanta juridica.
Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut. in vederea desfasurarii procedurilor de achizitie invitam societatile interesate sa depuna oferte.
Note: Date de contact ale achizitorului pentru informatii suplimentare: S.C. ENNA CHER S.R.L., Str Vulcan nr.31, Brasov, Tel/Fax: 0722-730891/0368-401605, e-mail office@enna.ro, adresa de internet www.enna.ro

www.inforegio.ro
Investim in viirorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat De Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Continutul acestui material nu reprezinta īn mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romāniei


Titlul Proiectului: ENNA - PENSIUNE TURISTICA

1. Numar de referinta: 16881
2. Data publicarii anuntului: 31.08.2011
3. Programul: Programul Operational Regional 2007-2013,
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

5. Alte informatii: A inceput la Brasov proiectul "ENNA - PENSIUNE TURISTICA" finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local", Domeniul major de investitie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" implementat de firma S.C. ENNA CHER S.R.L.
Durata proiectului: 19 luni. Valuarea totala eligibila a proiectului: 757.784,97 lei.
Note: Date de contact ale beneficiarului: S.C. ENNA CHER S.R.L., Str Vulcan nr.31, Brasov, Tel/Fax: 0722-730891/0368-401605, e-mail office@enna.ro, adresa de internet www.enna.ro

www.inforegio.ro
Investim in viirorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat De Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Continutul acestui material nu reprezinta īn mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romāniei