"ENNA Pensiune turistica"

"ENNA Pensiune turistica" - cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, implementat de SC ENNA CHER SRL, Ón perioada august 2011 - septembrie 2013. Prin acest proiect se propune construirea unei pensiuni turistice de 3 stele Ón mediul urban, respectiv Ón municipiul Brasov, Str. Dealul Spirii nr. 35A a carei oferta de servicii va fi Óndreptata Ón special catre persoanele care practica turismul de afaceri. Stadiul actual al proiectului: Ón curs de derulare.