"Solutii pentru economia de astazi"

"Solutii pentru economia de astazi" - cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, implementat de catre SC ENNA CHER SRL īn parteneriat cu SC SAN SOFTWARE SRL, CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV, S.C. FORMARE MANAGERIALA ĪN TURISM - F.M.T. S.R.L., UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMĀNIA - UGIR-1903, SC ASCONT SRL, īn perioada 01.10.2010 - 31.20.2012.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor din regiunea Centru cu o situatie dificila pe piata muncii, īn vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piata muncii. Stadiul proiectului: finalizat; au fost instruite ?i consultate peste 500 persoane, proiectul fiind depa?iti indicatorii propu?i.


Mai Multe....